#

Bán 12000m2 ( 02 sổ trên) đường út hoàng (đường Nhị Bình 19) Hóc Môn

N Phong

Bán đất 12. 000m2 ( 02 sổ trên) đường út hoàng (đường Nhị Bình 19) Hóc Môn

Giá bán 60 tỷ

z4009065689057-653f5b5ce5ecb569cf0ecb352b791e64-1673333153.jpg
z4009065684259-7472093d565cc020b43fae48e02da720-1673333220.jpg
z4009065685511-0c9b85d9c717856fb3cd50bcbe0b4c61-1673333241.jpg
z4009065693772-06a48055f84dd171c4c3843a22c0f734-1673333264.jpg
z4009065697477-685922304ebc28030cca5343d2421cfc-1673333264.jpg
z4009065698574-429c9d69de4388d3428bbb9426817d4a-1673333264.jpg