UBND TP HCM cho ý kiến về quy hoạch tuyến đường ven sông Sài Gòn

Các sở, ngành TP HCM cho ý kiến phương án quy hoạch tuyến đường ven sông Sài Gòn (đoạn kết nối từ đường Tôn Đức Thắng - qua cầu Ba Son đến cầu Sài Gòn.