4 trường hợp không được sang tên sổ đỏ bạn nên biết

Khoản 1 Điều 191 Luật Đất đai 2013 quy định rất rõ những trường hợp không được thực hiện sang tên sổ đỏ.