Đất nền dự án

Đất dân cư xây dựng mới ở TP.HCM nếu hợp quy hoạch, tiếp giáp đường sẽ được chuyển mục đích

Các loại đất khác gồm cả đất xây dựng mới sẽ được chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, nếu phù hợp quy hoạch và tiếp giáp đường giao thông.