Giữ nguyên hạn mức tách thửa như Quyết định 60

UBND TP.HCM đang lấy ý kiến cho dự thảo quyết định thay thế Quyết định 60 quy định về tách thửa trên địa bàn thành phố. Dự thảo vẫn giữ nguyên điều kiện và diện tích tối thiểu tách thửa đất ở, đất nông nghiệp theo Quyết định 60.