Thể thao

Loạn sân golf ở tỉnh nghèo

Miễn tiền thuê đất 11 năm, chậm thực hiện dẫn đến dự án phải điều chỉnh tiến độ đến 5 lần, quá trình điều chỉnh doanh nghiệp này đang nợ tiền chậm tiến độ sử dụng đất nhưng không bị truy thu; quá trình đó Sở KH&ĐT Hà Tĩnh cũng không tiến hành thanh tra, kiểm tra bất cứ lần nào... là những bất thường trong quá trình triển khai xây dựng dự án sân golf 18 lỗ Xuân Thành.