Pháp luật

ĐBQH Lê Thanh Vân: Truy cứu trách nhiệm người làm luật cản trở phát triển

Chừng nào còn để lọt lưới những cán bộ yếu kém thì không chỉ việc xây dựng pháp luật mà cả điều hành, quản lý sẽ còn yếu kém.