Điều xảy ra cho cơ thể khi bạn uống cà phê?

Nhiều người trong chúng ta không thể tưởng tượng một ngày thiếu cà phê sẽ ra sao.