#

Tư vấn thiết kế

Ba cách đưa sàn giao dịch vào "chỗ chết"

Ba cách đưa sàn giao dịch vào "chỗ chết"

Dưới đây là quan điểm của ông Lê Xuân Nga - Tổng giám đốc BHS Group về bối cảnh kinh doanh của sàn môi giới bất động sản khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát.