Xã hội

Nộp hơn 21 tỉ đồng tiền nợ thuế, chủ tịch Trung Nam được gỡ lệnh hoãn xuất cảnh

Trung Nam đã nộp hơn 21 tỉ đồng tiền thuế, do đó chủ tịch hội đồng quản trị Nguyễn Tâm Thịnh đã được cơ quan hải quan hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.