Xây dựng, hoàn công

Môi giới Việt tại New York: ‘Khách nhà giàu đầy trên đường, nhưng 90% môi giới bỏ nghề ngay năm đầu’

Brian Ngô, có hơn 10 năm kinh nghiệm môi giới BĐS tại New York, cho rằng môi giới là một nghề rất khốc liệt, 90% bỏ nghề trong năm đầu tiên dù người giàu đi đầy trên phố.